ผกากรอง

ต้น เป็นไม้พุ่มกึ่งเถา สูง 1-2 เมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มักมีขน

ใบ ออกตรงกันข้าม ตัวใบ กลมรี ยาว 3-9 ซม. ปลายแหลม ฐานใบกว้าง ขอบใบมีรอยหยัก หลังใบมีขนเล็กน้อย ผิวใบเป็นคลื่นขรุขระ

ดอก ดอกช่อ ช่อดอกออกเป็นกระจุกคล้ายร่ม กว้างประมาณ 3 ซม. กลีบดอกย่อยสีชมพู แดง เหลือง ส้ม ขาว ติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายบานออก มีรอยแยกตื้นๆ แบ่งเป็น 4-5 แฉก

ฝัก/ผล กลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. เมื่อสุก สีดำ ภายในมีเมล็ด 2 เมล็ด

ชื่อพื้นเมือง: ก้ามกุ้ง เบญจมาศป่า ขะจาย ตาปู มะจาย ขี้กา คำขี้ไก่ เบ็งละมาศ ไม้จีน

การปลูก: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ โดยอาจปลูกเป็นแถวหรืออาจปลูกเป็นกลุ่ม ให้เกิดเป็นพุ่มก็ได้ ใช้ตกแต่งเป็นแนวรั้วได้อย่างดี

ถิ่นกำเนิด: อเมริกาเขตร้อน

สรรพคุณทางยา:
– ทั้งต้น ใช้เป็นยาแก้ไข้ รักษาไขข้ออักเสบ หืด
– ราก ใช้รากสดทำเป็นยาอมกลั้วคอ แก้ปวดฟัน
– ใบ ใช้ตำพอกแผล ฝีพุพอง ต้มน้ำอุ่น อาบหรือแช่แก้โรคปวดข้อ
– ดอก ใช้ห้ามเลือด รักษาอาการปวดท้อง อาเจียน

Advertisements