คุณนายตื่นสาย

แพรเซี่ยงไฮ้หรือบ้านเราเรียกว่า ‘คุณนายตื่นสาย’ เป็นไม้ดอกอายุสั้น ทรงพุ่ม สูงประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร เรือนยอดเลื้อยไปตามผิวดิน ลำต้น และใบอวบน้ำ

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนรอบต้น รูปแถบยาว ปลายเรียวแหลม ใบมีขนาดเล็ก

ดอก แพรเซี่ยงไฮ้ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและกลีบซ้อน กลีบดอกแพรเซี่ยงไฮ้ ที่พบบ่อยๆจะมีสีเหลือง ส้ม ขาว ชมพู แดง ม่วงอ่อน บานเย็น เป็นต้น ขอบกลีบหยัก กลีบดอกบางและนิ่ม ขนาดดอกประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร ดอกบานตอนเช้า

Advertisements