กาหลง

หลงเหมือนพี่หลงตามกวาง กลับมาหานางพระน้องหาย
คิดพลางกำสรดระทดกาย ฟูมฟายชลเนตรถึงเทวี”

วรรณคดี : บทละคร เรื่อง “รามเกียรติ์”
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล

ชื่อดอกไม้ ดอกกาหลง

ชื่อสามัญ Galaong, Snowy Orchid Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata Linn.

วงศ์ LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น เสี้ยวดอกขาว, ส้มเสี้ยว, เสี้ยวน้อย

ลักษณะทั่วไป กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเป็นใบไม้แฝดออกสลับกันไปตามต้น ดอกขาวใหญ่ ดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ดอกมี 6 กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน ช่อหนึ่งออกดอกประมาณ 5-8 ดอก ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง

สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย, เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Advertisements