ถ้วยทอง2

ชื่อวิทยาศาสร์ : Solandra grandiflona Swartz..

ตระกูล : SOLANACEAE

ชื่อสามัญ :
ลักษณะทั่วไป :
ต้น เป็นไม้เถาที่มีขนาดใหญ่ เถาหรือลำต้น มีสีเขียวเข้ม และเมื่อเถาแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาล เถาเกลี้ยง ไม่มีขน

ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว จะแตกใบบริเวณปลายกิ่ง ใบถี่ ใบเป็นรูปรีหรือรูปแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมโคนใบสอบเว้าหาก้านใบ ใบมีสีเขียวเข้ม ก้านใบกลมสีเขียว ค่อนข้างยาวและแข็ง

ดอก เป็นไม้ดอกเดี่ยว ออกดอกตามซอกใบและบริเวณปลายกิ่งลักาณะของดอกเป็นรูปทรงกรวยที่มีขนาดใหญ่ บริเวณปากกรวยจะคอดและปลายดอกจะแยกออกเป็น 5 กลีบ หรือ 5 แฉก ดอกสีเหลืองและภายในดอกจะเป็นแถบสีม่วงแดงเป็นเส้น ๆ ตามยาว ประมาณ 10 เส้น มีกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดที่โคนดอก ดอกด้วยทองจะมีกลิ่นหอมจัดในตอนเย็น

การปลูก : ควรปลูกถ้วยทองบริเวณริมรั้ว เพื่อให้เถาถ้วยทองสามารถใช้รั้วเป็นหลักยึดเกาะ เพื่อการทรงตัวของลำต้น หรืออาจจะปลูกทำเป็นซุ้มประตูโดยใช้โครงเหล็กดัดหรือโครงไม้ก็ได้ การปลูกส่วนใหญ่มักจะนิยมนำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกมากกว่าการเพาะเมล็ด ให้ปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 หรือ 1 x 1.5 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ประมาณ1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งชำลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

Advertisements