ราชาวดี1

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buddleja paniculata Wall.

ชื่อวงศ์ : Loganiaceae

ชื่อสามัญ : Butterfly Bush, Byttneria, Summer lilac

ชื่อพื้นเมือง : ไค้หางหมา, หางกระรอกเขมร

ถิ่นกำเนิด : เขตร้อนของทวีปเอเชีย

ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้พุ่ม ทนต่อการแห้งแล้งได้ดีพอสมควร โตเร็วในดินเกือบทุกชนิด ชอบแสงแดดจ้า กิ่งก้านจะแตกตรงส่วนยอดของลำต้น ผิวของลำต้นจะเรียบเกลี้ยงเป็นสีเทาใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อ ต้นใบจะมนรี แต่ค่อยสอบไปทางปลายเล็กน้อย ขอบใบจักโดยรอบ ผิวใบจะสากระคายมือ ด้านบนจะเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างสีจะจางกว่า และจะสังเกตเห็นเส้นแขนงใบได้ชัดเจนมาก ใบยาวราว ๆ 4-5 นิ้วดอกจะออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง หรือส่วนยอดของต้นมีขนาดเล็กสีขาว ช่อดอกยาวประมาณ 3 นิ้ว มีกลิ่นหอม ส่งกลิ่นกกระจาย เป็นพรรณไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปี กิ่งก้านจะลู่ลมง่าย มีขนละเอียดปกคลุมอยู่ ขนจะหลุดก็ต่อเมื่อกิ่งนั้นแก่จัด

การขยายพันธุ์:
– เพาะเมล็ด ราชาวดีที่สวนไม้หอมยังไม่พบการติดเมล็ด ยังไม่มีข้อมูลการเพาะ
– การตอนกิ่ง ต้องใช้ฮอร์โมนบางชนิดทาเหนือรอยควั่นด้านบนจึงจะได้ผลดี
– ปักชำ ใช้กิ่งที่มียอดอ่อนปักชำในกระบะพ่นหมอก หรือปักชำในกระถางขนาดกลางหุ้มด้วยถุงพลาสติก

Advertisements